VAN DER WAGT | bouwtechnisch adviseur, inspecteur en kwaliteitsborger

• Bouwtoezicht en kwaliteitsborging
• Inspecteur BWT
• Onderzoek en expertise

Van der Wagt Bouwtechniek is een onafhankelijk bouwtechnisch adviesbureau, gespecialiseerd in het inspecteren van bouwwerken.

Als toezichthouder en/of kwaliteitsborger voer ik voor, tijdens en na de bouw verschillende controles uit en toon aan of een bouwwerk voldoet aan de gestelde eisen en wensen.

Gemeenten kunnen me inschakelen voor bouwbesluit toetsing, bouw- en woningtoezicht en toezicht brandveilig gebruik. Ik voldoe aan de Kwaliteitscriteria VTH en werk met het Landelijke Toezichtsprotocol.

Bij bestaande gebouwen voer ik specialistisch bouwkundig onderzoek uit. Dat kan zijn bij achterstallig onderhoud, vochtproblemen, bouwschade en scheurvorming. Maar ook gevelopnames / nulmetingen bij heiwerk of andere werkzaamheden die schade kunnen veroorzaken.

Sinds 1991 ben ik werkzaam in de bouwwereld die me past als een ouwe doorwerkjas.

Locatie

Dr. E. Halbertsmastraat 20
8501 JW Joure